2016-04-08 20:13:00

Probna matura u DevetojDanas su maturanti IX. gimnazije imali mogućnost pisanja probne državne mature u svojoj školi. Premda smo se potrudili osigurati uvjete što sličnije pravoj maturi, na kratko smo dozvolili da se s kamerama uđe u prostor pisanja ispita.

Pisanje ispita probne mature je jedan u nizu koraka koje kontinuirano provodimo od 2006. godine u interesu što boljih rezultata naših učenika na državnoj maturi. Više o rezultatima IX. gimnazije u Zagrebu možete pročitati na http://www.gimnazija-deveta-zg.skole.hr/matura.


IX. Gimnazija Zagreb