2017-11-26 21:08:00

Europski tjedan smanjenja otpada

Deveta gimnazija se u suradnji sa Socijalnom zadrugom Humana Nova Zagreb, uključila u europski projekt naziva "European Week for Waste Reduction" kojim se promovira i potiče ponovna uporaba stvari kako bi se pokazalo koliko se otpada i vrijednih resursa može staviti u ponovnu uporabu.

Humana nova je društveno poduzeće koje potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom i drugih društveno isključenih osoba, aktivno doprinosi održivom razvoju lokalne zajednice, smanjenju siromaštva te očuvanju prirode sakupljanjem rabljenog tekstila, odjeće i obuće koje građani doniraju. Sav rabljeni tekstil se potom sortira i stavlja u ponovnu uporabu ili reciklira s ciljem zapošljavanja osoba s invaliditetom i drugih teško zapošljivih društvenih skupina.

Cilj ove akcije je informirati što veći broj građana o mogućnostima i prednostima ponovne uporabe rabljenog tekstila te smanjenje i prevencija nastanka tekstilnog otpada.

Povodom europskog tjedna prikupljanja otpada, Deveta gimnazija je organizirala prikupljanje tekstila, rabljene odjeće i obuće u periodu od 18. do 26. studenog 2017. u posebno pripremljenim i označenim kolektorima u hodniku.


IX. Gimnazija Zagreb